باید مراقبـ بود ...

باید مراقبـ بود ...

پیامبر خدا (ص) :


 کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند ، باید دارای سه خصلت باشد: در امر و نهی خود مدارا کند، در امر و نهی خود میانه روی نماید و به آنچه امر و نهی می کند ، دانا باشد. 

بحارالانوار ج100 ص87 ح 64


تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود . 

تهذیب الااحکام ج6 ص 181  ح 22


اگر مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر نشتابند برکات از آنان گرفته میشود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا می کنند و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان .

تهذیب الااحکام ج6 ص 181  ح 22


خداوند عزو جل ازمومن ضعیفی که دین ندارد نفرت دارد . عرض شد: مؤمنی که دین ندارد کیست ؟ فرموند: کسی که نهی از منکر نمی کند. 

الکافی : 15/59/5  منتخب میزان الحکمه :‌376


امام علی (ع):


همه کارهای خوب ، حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر ، چون قطره ای است در برابر دریای عمیق.

نهج البلاغه ، حکمت 374


کسی که منکر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند ، مرده ایست میان زندگان.  

تهذیب الاحکام ج 6 ص 181


یا امر به معروف و نهی از منکر میکنید یا عذاب خدا همه شما را فرار میگیرد.  

  وسائل الشیعه " 12/407/11


هرکس امر به معروف کند به مؤمن نیرو می بخشد و هرکس نهی از منکر نماید بینی منافق را به خاک مالیده و از مکر او در امان می ماند .

کافی ، ج 2 ، ص 50، ح1


امام باقر (ع) : 


خدای تعالی به شعیب پیامبر وحی فرمود که : من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم کرد: 

چهل هزار نفر بدکار را، شصت هزار نفر از نیکانشان را .

شعیب عرض کرد :‌پروردگارا ! بدکاران سزاوارند اما نیکان چرا؟ 

خدای عزوجل به او وحی فرمود که : آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند .

کافی ، ج5، ص56