باید مراقبـ بود ...

باید مراقبـ بود ...

۲ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۸
دی
۹۲

جدیدا حسم نسبت بهش عوض شده... قبلنا  پوششم بود ... اما الان عاشقانه مواظبشم...

یادمه کلاس چهارم بودم برای اولین بار که رفتم حرم امام رضا چادری شدم اینم هدیه امامم بود دیگه...

چند سال بعد از خواهرم که ده سالی ازم بزرگتر بود می پرسیدم مگه نمیگن گردی صورت ... پس چرا تو

انقدچادرتو میاری جلو؟ انفد محکم لازم نیست که!

اون بهم گفت استادش گفته هر چی حجابتو بیشتر از حد گفته شده رعایت کنی باعث تقوا میشه ...

اون موقع نفهمیدم تقوا یعنی چی ...

اون موقع تا یکی میگفت تقوا مساوی پرهیزکاری قرارش میدادم اما حالا ...

کلمات تکراری که چندین بار به گوشم خورده مفهوم های جدیدی برام پیدا کرده...

۰۱
دی
۹۲
آقا...

خواستم ...

نشد...

نه با پای دل ... نه حتی با پای جسم...

همراه شدن با کاروان٬ دلی می خواهد قرص و محکم ...

در مسیر تان بودم یادتان بودم... 

 اما دغدغه هایم بلاهای خودم بود تا بلاهای شما...

کسی در همراه کاروانست که بلای شما بلایش باشد...

میشود ندیده بگیری؟

میشود ندیده بخری؟

میشود نگاهم کنی؟

میشود...